Endring av sperret terreng

Terrengsperringen er noe endret, ved at et område er tatt ut. Se terrengsperring for oppdatert kart.

Området som nå er åpent blir benyttet i vårt treningsopplegg