Sperret terreng

Oppdatering 20. august: Terrengsperringen er redusert og tidligere sperret område åpnes for trening. Endringen vises med blå skravur på dette kartet. Resterende rødskravert område er fortsatt sperret.

 

Utdrag fra retningslinjer for terrengsperring:

  • Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, UTEN kart i sperretiden.
  • Løpere som har trent jevnlig med kart i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får IKKE delta.
  • Løpere som har vært løypeleggere på terminfesta løp eller involvert i revisjon, synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før arrangementsdato, får IKKE delta.Sperret terrengområde for NM,NC og O-idol 18.-20. september 2015