Organisasjon

Leder i hovedkomite

Aslak Kinneberg
akinne@broadpark.no, tlf 92820621

Arena ansvarlig: Kari og Trond Erik Hovind,kari.k.Hovind@Gmail.com

Informasjons ansvarlig: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no, 93264756

Teknisk ansvarlig:Terje Bråten,terjebraat@Gmail.com, tlf 90887404

Sportslig ansvarlig: Ståle Sønsterudbråten,staale@raumar.net, tlf 93045883